Zajęcia

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Dreamlab to miejsce, gdzie w atmosferze szacunku i akceptacji wspieramy rozwój naszych podopiecznych.

Zobacz co nas wyróżnia
Zajęcia z dziecmi

Wyróżniające nas wartości

Zajęcia ruchowe z dzieckiem

Wrażliwość na potrzeby

Z poszanowaniem wyjątkowości każdego dziecka, zrozumieniem jego potrzeb oraz indywidualnego tempa rozwoju, towarzyszymy 
w dążeniu do samodzielności.

Na co dzień pracujemy w małych pięcio/sześcioosobowych grupach. Każde z dzieci w grupie, będąc pod opieką dwóch terapeutów, ma możliwość bycia dostrzeżonym, a jego potrzeby eksploracji, zabawy czy rozwoju są zabezpieczone.

Rozwój przez zabawę

Bazując na aktualnych badaniach z psychologii rozwojowej wspieramy rozwój dziecka poprzez zabawę, budując tym samym relację pełną zaufania i pozytywnych wzmocnień. W zabawie liczy się droga, nie cel, co oznacza, że proces ma większe znaczenie niż sam efekt. Wierzymy, że zabawa jako proces wspiera kompetencje naszych podopiecznych, rozwija je oraz pozwala na dostrzeżenie przez terapeutę indywidualnych zasobów dziecka.

Nasi podopieczni są chętni do uczestniczenia w zajęciach, ponieważ wiedzą, że zawsze czeka na nich świetna zabawa. W swojej codziennej pracy bazujemy na metodach opierających się na zabawie, jak Growth through Play System, Original Play czy Metoda 3i.

Wspólna zabawa z dziećmi

Relacja

Pracę terapeutyczną zaczynamy od zbudowania relacji z dzieckiem. Dopiero w momencie pełnego zaufania oraz stworzenia fundamentu, jakim jest poczucie bezpieczeństwa, możemy mówić o pracy terapeutycznej. W momencie, gdy przestrzeń, która powinna być otwarta na dziecko (jego potrzeby, emocje) zostaje zajęta przez nas samych (nasze emocje, reakcje) nie możemy mówić o pracy w oparciu o relacje. Dlatego też jako terapeuci korzystamy z superwizji i interwizji, które pomagają nam jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby dzieci.

Współpraca

W naszej pracy koncentrujemy się równolegle na dziecku, rodzicu i terapeucie. Podczas częstych spotkań zespołu rozmawiamy o wyzwaniach codziennej pracy, pojawiających się trudnościach czy sytuacjach wymagających pomocy. Wzajemność i wsparcie zespołu jest stałym elementem współpracy w Dreamlabie.

Współpraca ta sięga również do rodziców i opiekunów naszych podopiecznych. Zgodność między celami i wartościami przekazywanymi w przedszkolu i domu rodzinnym jest niezwykle ważna. Akceptacja i zrozumienie ma wpływ na rozwój dziecka. Pozytywne relacje między nauczycielami i rodzicami wzmacniają oddziaływanie edukacyjne oraz terapeutyczne. Wymiana informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w domu i w placówce, czy indywidualne konsultacje są nieodłączną częścią naszej pracy.

Maja przy komputerze
Jak wyglądają zapisy

Co o nas mówią Rodzice?

Nasza kadra cechuje się nie tylko ogromną wrażliwością, ale również wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi o wyjątkowych potrzebach, dzięki czemu rozumiemy jak ważne jest indywidualne wsparcie w duchu łagodności i poczucia bezpieczeństwa.

Z naszego bloga

Bazowe umiejętności komunikacyjne – czym są i dlaczego są takie ważne?

Propriocepcja – czucie głębokie

Architektura skupienia

Przejdź do Bloga